ارائه الگوی تعامل بین مذاهب در نظام اسلامی می بایست با روح صلابت و شهامت با عقلانیت و اعتدال باشد. ریاست محترم جامعه المصطفی(ص)
صفحه اصلی :: معاونت ها
             
             
             

 

 

 

             
             

 

 

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

شماره تماس : 01732436254