ارائه الگوی تعامل بین مذاهب در نظام اسلامی می بایست با روح صلابت و شهامت با عقلانیت و اعتدال باشد. ریاست محترم جامعه المصطفی(ص)
صفحه اصلی :: پایگاه های المصطفی

پایگاه های المصطفی
سامانه نشریات دانشگاه تربیت مدرسhttp://journals.modares.ac.ir
کالج زبان فارسی آلبانیhttp://saadi.miu.ac.ir
سایت اهل بیت آلبانیhttp://www.dritaeehlibejtit.com
کالج اسلامی اندونزیhttp://icas.ac.id
بوسنی و هرزگوینhttp://pbk.edu.ba
دانشگاه اسلامی http://iug.edu.gh
کالج اسلامی لندنhttp://www.openstudy.org
مرکز پژوهشی امینhttp://arcc.miu.ac.ir
سایت قرآنی چینhttp://gulanjing.com
مرکز توسعه منابع انسانیhttp://tasnim.miu.ac.ir
شهر مجازی قرآن کریمhttp://www.quranct.ir
مرکز علمی کاربردیhttp://uast.miu.ac.ir
موسسه زبان ها و فرهنگ شناسیhttp://lc.miu.ac.ir
مرکز امورطلاب و خانواده ها http://csfa.miu.ac.ir
اداره تربیت بدتی و سلامت جسمانیhttp://www.sports-miu.ir
فروشگاه کوثرhttp://shop.miu.ac.ir
مجتمع آموزش عالی امام خمینیhttp://imam.miu.ac.ir
موسسه آموزش عالی علوم انسانیhttp://ensani.miu.ac.ir
موسسه آموزش های کوتاه مدت و فرصت های مطالعاتیhttp://istes.miu.ac.ir
نمایندگی اصفهانhttp://isfahan.miu.ac.ir
نمایندگی مشهدhttp://mashhad.miu.ac.ir
مجتمع آموزش عالی فقهhttp://feqh.miu.ac.ir
موسسه آموزش عالی بنت الهدیhttp://hoda.miu.ac.ir
پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص)http://iri.miu.ac.ir
جشنواره پژوهشی شیخ طوسیhttp://tousi.miu.ac.ir
دانش آموختگانhttp://alumni.miu.ac.ir
شهر مجازی زبان و ادبیات فارسیhttp://www.farsicity.ir
دانشگاه مجازی المصطفی (ص)http://almustafaou.ir/index.aspx
معاونت فرهنگی- تربیتیhttp://cev.miu.ac.ir
معاونت اداری- مالیhttp://edarimali.miu.ac.ir
سایت سفیرhttp://m-safir.com
معاونت پژوهشhttp://research.miu.ac.ir
معاونت آموزشhttp://edu.miu.ac.ir
مدرسه علمیه نرجس(س)http://m-narjes.com
المصطفی نیوز http://news.miu.ac.ir
جامعه المصطفی(ص) العالمیه http://miu.ac.irشماره تماس : 01732436254