ارائه الگوی تعامل بین مذاهب در نظام اسلامی می بایست با روح صلابت و شهامت با عقلانیت و اعتدال باشد. ریاست محترم جامعه المصطفی(ص)
صفحه اصلی :: مدرسه تخصصی خواهران

واحد خواهران:

درتحقق فرمايش پيامبر مکرم اسلام (ص) که مي فرمايد: «طلب العلم فريضه علي کل مسلمٍ و مسلمه» و مطابق با اهداف و سياست هاي جامعه المصطفي (ص) العالميه و نظر به وجود اقتضائات و ويژگي هاي خاص خواهران و ضرورت رعايت بايسته هاي اخلاقي و ترتبيتي واحد آموزشي خواهران در چهارچوب قوانين و مقررات و با پذيرش دانش پژوهان اعم از مجرد و متاهل از مليتها و مذاهب اسلامي در فضا و محيط آموزشي و خوابگاهي مستقل و مجزا با هدف تعليم و تربيت خواهران عالمه و مبلغه ديني فعاليت خود را آغاز نموده است و بحمدالله زيرساخت هاي لازم براي توسعه اين بخش نيز فراهم مي باشد و به لحاظ مقاطع و رشته تحصيلي و ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و تربيتي و رفاهي مشابه واحد برادران است.

ایران-استان گلستان- شهرستان گرگان-بلوار مفتح-خیابان میرداماد

شماره تماس: 9832432321+

کد پستی: 4918974674

Gorgan.Miu.Ac@gmail.com جامعه المصطفی واحد گرگان- واحد خواهران

آدرس : ایران - گلستان - گرگان - بلوار مفتح - خیابان حوزه - جامعةالمصطفی واحد گرگان-شماره تماس : 01732436254